Методичне об’єднання педагогічних працівників ЗДО на тему: «SWOT-аналіз у плануванні методичної роботи»

 

НВК «Веселка»  26.03.2020 р. Презентація тут

 1. Знайомство «Я хотіла б про себе сказати…»:

Учасники поглядом знаходять собі пару. На протязі 3 хв. знайомляться один з одним називаючи по одній «сильній» та «слабкій» рисі свого характеру. Далі представляють один одного.

 1. Очікування:

Учасники на стікерах – «листочках» записують свої очікування від проведеного заходу  і прикріплюють їх на плакат «Дерево очікувань».

 1. Основна частина:
 • Презентація «SWOT - аналіз»
 • Гра «Цивілізація»: учасники об’єднуються у дві групи, які розміщуються у різних кутках залу.

Уявіть, що ви прогресивна цивілізація. Ваші делегати подорожують на планету Земля де відбувається міжгалактичний фестиваль. На ньому ви маєте зробити наступне:

 1. Представити свою цивілізацію, вигадавши її назву, географічне положення, природні ресурси, населення (все, що намальоване на плакаті є дійсним), система правління, культурні особливості.
 2. Визначити парламентарів.
 3. Презентувати свою цивілізацію.

Ви уважно вислухали делегатів, а тепер, кожна цивілізація має за 3-5 хв. знайти найсильніші і найслабші сторони іншої представленої цивілізації і передати цю інформацію через парламентарів.

 1. А зараз оголошується кризова ситуація. На Галактику здійснено напад. Якщо не вжити термінових заходів, використовуючи сильні сторони цивілізацій і підсилюючі слабкі місця то життя на планетах загине. За 10 хв. потрібно спільно створити систему захисту і презентувати її.

Обговорення:

 1. Що відбувається в команді момент аналізу слабких і сильних сторін цивілізації?
 2. Що нам дає такий аналіз?
 3. Які ваші думки і враження від гри?

Ця гра є спрощеною моделлю SWOT – аналізу.

Strength – сильна сторона.
Weakness – слабка сторона.
Оpportunities – можливості.
Threats – загрози.

 • Теоретичні відомості:

SWOT – аналіз дає змогу:

- виявляти і систематизувати проблемні стани;
- використовувати потенціальні можливості для розвитку;
- визначати структуру ресурсів на які доцільно опиратись;
- обрати оптимальний шлях розвитку і уникати ризику;
- приймати зважені рішення;
- розуміти потреби педагогічного колективу;
- орієнтуватися на запити батьків щодо розвитку і виховання їх дітей.

Організація SWOT – аналізу

Перш ніж планувати діяльність методичної служби на наступний рік, потрібно проаналізувати роботу закладу в поточному році, а також проаналізувати, що відбувається в освіті.

 Аналіз має містити дані про:
- підвищення кваліфікації педагогів;
- якісні зміни рівня сформованості компетенцій вихованців з різних освітніх ліній.

         Наступний етап формування творчої групи
         Далі SWOT-аналіз

S Сильні сторони (наприклад: ППД, висока якість наданої дошкільної освіти, успішне навчання вихованців у школі, тощо).
W Слабкі сторони (наприклад: низька кваліфікація педагогів, невміння уладнати конфліктні ситуації з батьками, низький пізнавальний інтерес вихованців).
O Можливості (наприклад: курси ПК, фахові журнали).
T Загрози (наприклад: низька мотивація до підвищення фахової майстерності).

Обговорення методичної роботи варто почати із слабких сторін. Далі обговорити сильні сторони. Далі можливості та загрози.
Визначити якість роботи методичної служби, обговорити методичні заходи, їх результат.
SWOT-аналіз – простий метод, який дає змогу знаходити правильні виважені стратегічні рішення, допомогти розв’язати наявні проблеми. Вивчаючи і аналізуючи стан різних напрямів методичної роботи за допомогою SWOT-аналізу, робоча група на чолі з вихователем-методистом добирає методи, засоби і технології, що дадуть змогу досягти поставлених цілей, визначити і розв’язати річні завдання.

Питання, що допоможуть розкрити сильні сторони:

- Що ми робимо краще ніж інші ЗДО?
- Чи є в нас щось унікальне?

Питання, що допоможуть розкрити слабкі сторони:

- Що ми можемо покращити?
- Які негативні відгуки залишають батьки?
- Чи є речі, які інші заклади роблять краще?
- Що зменшує інтерес до закладу?

Питання, що допоможуть розкрити можливості:

- Чи існують додаткові напрями розвитку ЗДО?
- Що цікавого з’явилося у дошкільній освіті
- Які зміни можуть принести користь нашому закладу?

Питання, які допомагають розкрити загрози:

- Які перепони є на шляху до успіху закладу?
- Які слабкі сторони заважають працювати якісно?

Якщо SWOT-аналіз проведено правильно ми зможемо зрозуміти:

- Чи всі ресурси задіяні на повну?
- Які наші сильні сторони можуть стати перевагою над іншими закладами ДО?
- Які з наявних можливостей допоможуть розвитку закладу?
- Які загрози є критичними зараз чи у майбутньому, як їх уникнути?

Правила проведення SWOT-аналізу

 1. Його необхідно проводити за участі декількох спеціалістів (творча група). Оскільки чим більше експертів буде задіяно тим більше актуальною буде оцінка.
 2. Кожен фактор необхідно підкріплювати конкретними даними (цифри варто використовувати у середині, щоб краще розуміти загальну картину).
 3. Зосередитись на сильних і слабких сторонах, можливостях і загрозах, розставляючи їх пріоритетністю. Використовувати для SWOT-аналізу тільки важливі фактори.
 4. Подивіться на позитивні сторони не через призму власного бачення, а очима конкурентів або батьків. Чи дійсно важливі переваги? Чи не такі вже і незначні недоліки? Для об'єктивного аналізу можна провести серед анкетування серед батьків (відповіді вас можуть здивувати).

Вправа «Складання універсального SWOT-аналізу при плануванні методичної роботи »: учасники об’єднуються у 4 групи.

Кожна група отримує аркуші паперу А4 (S,W,T,O) на яких  їм необхідно описати всі сторони методичної роботи. Оцінюючи сильні та слабкі сторони, звертаємо увагу на внутрішній стан речей, тобто людський потенціал (вік, освіту, кваліфікацію, здібності, тощо), матеріальні засоби (обладнання, приміщення, дидактика), час (скільки потрібно часу, чи можна викласти швидше) та інформацію (доступність, актуальність, тощо).,Коли розглядаємо загрози і можливості, беремо до уваги все, що стосується зовнішньої ситуації. Після чого презентують напрацювання. Узагальнення.

Підбиття підсумків:

 1. Рефлексія (кожен учасник проговорює власні враження від почутого);
 2. «Дерево очікувань» (якшо очікування справдились учасники на «листочки» прикріплюють «плоди – яблучка »)

Login Form

Copyright (c) НВК "Веселка". All rights reserved.
Авторські права 2021 © НВК "Веселка" м. Ужгорода. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.